Brand Health

Tài liệu kiểm tra sức khỏe thương hiệu
Tài liệu kiểm tra sức khỏe thương hiệu


Một thương hiệu khỏe mạnh mang lại những trải nghiệm thương hiệu nhất quán, khác biệt và đáng nhớ với mọi khách hàng


Tại sao bạn cần đo lường sức khỏe thương hiệu?

Khi tiến hành đo lường và phân tích về sức khỏe thương hiệu, sẽ giúp đội ngũ xây dựng thương hiệu phát hiện ra đâu là thế mạnh và đâu là điểm yếu của thương hiệu.
  • Bạn có nên đầu tư thêm vào truyền thông không?
  • Bạn có cần chi thêm ngân sách cho quảng cáo hay không?
  • Bạn có cần cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng hay không?
  • Thời điểm nào thích hợp để thực hiện các chiến dịch marketing?
  • Bạn nên sử dụng phương pháp, kênh nào để triển khai hoạt động quảng bá thương hiệu?

Việc tiến hành đo lường và phân tích kết quả của sức khỏe thương hiệu sẽ cung cấp những thông tin, manh mối quý giá giúp điều chỉnh hoặc định hướng các hoạt động truyền thông, kế hoạch marketing.

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ gì ?

1

Chúng tôi những chuyên gia đánh giá sức khỏe thương hiệu dựa trên các dữ liệu thu thập và khảo sát thương hiệu độc lập từ chính đội ngũ Sense Agency


2

Chúng tôi người hướng dẫn các quy trình cần có cơ bản để xây dựng thương
hiệu chuẩn hóa


3

Chúng tôi là những cố vấn đào tạo các nhân sự nội bộ nắm rõ quy trình
và các ứng dụng thương hiệu trong việc quảng bá và kinh doanh


4

4. Chúng tôi là ngọn hải đăng tham vấn và hướng dẫn thương hiệu phát triển
chuyên nghiệp & bền vững


5

Chúng tôi là người kể chuyện từ chính câu chuyện của thương hiệu
theo cách chuyên nghiệp & hệ thống hơn

 

Và quan trọng nhất


Chúng tôi là một đối tác giúp thương hiệu của bạn đạt được những mục tiêu to lớn trong hành trình phát triển của thương hiệu