Founder Sense Dalat: “Định hướng nâng cao nhận biết hình ảnh thương hiệu nội địa”